Υλικές ζημιές

Τρακαρισμένο αυτοκίνητο Τρακαρισμένο αυτοκίνητο

Η πιο συνηθισμένη μορφή οδικού τροχαίου ατυχήματος είναι αυτή των υλικών ζημιών.

Διατηρείστε την ψυχραιμία σας, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες κινήσεις και να μειωθεί η ταλαιπωρία που συνεπάγεται μια σύγκρουση.

Αμέσως μετά το συμβάν και αφού βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε τραυματιστεί είτε εσείς είτε κάποιος από τους εμπλεκόμενους προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες:

Τι διεκδικούμε

Σε κάθε περίπτωση τα διεκδικούμενα κονδύλια μπορεί να διαφοροποιηθούν από τα ανωτέρω, αναλόγως με την ιδιαιτερότητα κάθε τροχαίου ατυχήματος.