Τραυματισμός‒Θάνατος

Τραυματισμός από τρακάρισμα Τραυματισμός από τρακάρισμα

Κανένα τροχαίο ατύχημα δεν είναι ίδιο με κάποιο άλλο και κανένας τραυματισμός δεν είναι πανομοιότυπος με αυτόν που έχει ο «γνωστός» του γνωστού μας. Κάθε ατύχημα είναι συνάρτηση πολλαπλών συνισταμένων, στις οποίες, αν δε δοθεί η απαιτούμενη προσοχή, θα οδηγηθούμε με σιγουριά σε λάθος αποτελέσματα.

Μια λανθασμένη κίνηση σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, από τη στιγμή του ατυχήματος μέχρι και τη λήψη της αποζημίωσης, τις περισσότερες φορές είναι μη αναστρέψιμη και οδηγεί, στην καλύτερη των περιπτώσεων, σε μειωμένη αποζημίωση.

Τραυματισμός

Σε περίπτωση τραυματισμού και εισαγωγής σε νοσοκομείο:

Στο στάδιο αυτό μείζονα ρόλο για την πορεία της υποθέσεώς σας έχει η κατάθεσή σας ενώπιον της τροχαίας που έχει επιληφθεί του συμβάντος.

Ακριβώς στο σημείο αυτό είναι επιτακτική η ανάγκη επικοινωνίας με το γραφείο μας, προκειμένου, αφού αναλύσουμε τις συνθήκες του τροχαίου ατυχήματος, να σας δώσουμε κατευθυντήριες γραμμές για την προανακριτική σας κατάθεση.

Μία λανθασμένη διατύπωσή σας περί των συνθηκών της σύγκρουσης πιθανόν να είναι μη αναστρέψιμη και να επηρεάσει αρνητικά την έκβαση της υπόθεσης και της αποζημίωσής σας.

Τι διεκδικούμε

Στην ειδική περίπτωση που ο τραυματισμός επιφέρει αναπηρία οποιασδήποτε μορφής, αυτή εκτιμάται από τους πραγματογνώμονες ιατρούς μας, προκειμένου να διεκδικήσουμε περαιτέρω αποζημίωση ηθικής βλάβης και απώλειας εισοδημάτων για το μέλλον.

Θάνατος

Σε περίπτωση θανάτου η αποζημιώση είναι συνήθως σημαντικά υψηλότερη σε σχέση με αυτές που επιδικάζονται σε περιπτώσεις τραυματισμών. Δεν έχει σημασία αν ο θάνατος επήλθε κατά τον χρόνο του ατυχήματος ή μεταγενέστερα.

Δικαιούχοι αποζημίωσης

Ποσά που επιδικάζονται