Αμοιβή

Χειραψία Χειραψία

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση των αστικών υποθέσεων τροχαίων ατυχημάτων και με ποσοστιαία αμοιβή, βάσει συμφωνίας με τον πελάτη, η οποία καταβάλλεται στο τέλος, δηλαδή με την είσπραξη της αποζημιώσεώς σας, εφόσον αυτή επιτευχθεί.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση σχετικά με τον τρόπο αμοιβής ή τα εργολαβικά δίκης, επικοινωνήστε με το γραφείο μας.

Σύμφωνα με τον Κώδικα περί Δικηγόρων το ποσοστό δικηγορικής αμοιβής δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το 20% της συνολικής αποζημίωσης.